CLICK LIKE !! - INFORMASI ADMIN

KLIK & LIKE

:: Pengurusan & Pentaksiran


SINOPSIS

Mata pelajaran ini bertujuan membekalkan murid dengan pengetahuan dan kemahiran dalam kerja mekanik motosikal yang merangkumi kemahiran mengesan kerosakan, menggantikan komponen dan menguji kefungsian motosikal. Murid menguasai pelbagai kemahiran menservis motosikal berkuasa 110cc ke bawah tanpa sistem klac dan 250cc ke bawah dengan sistem klac. Murid juga menservis sistem brek, elektrik dan elektronik, tayar, transmisi dan bahan api. Murid mengamalkan langkah keselamatan semasa menggunakan peralatan. Melalui mata pelajaran ini murid boleh memulakan perniagaan sendiri atau bekerja di bengkel menservis motosikal.


VISI

Melahirkan tenaga kerja yang kompeten, berilmu
dan berkemahiran tinggi menjelang tahun 2015


MISI

Berusaha menyediakan kumpulan kerja mahir yang memiliki kemahirandalam bidang teknik dan vokasional melalui mata pelajaran menservis motosikal yang dapat menjana pembangunan dan kemajuan ekonomi negara.


____________________________________________________________________________NAMA SEKOLAH
SEK.MEN.KEB.DATO’ HAJI TALIB KARIMALAMAT SEKOLAH
SEK.MEN.KEB.DATO’ HAJI TALIB KARIM
78000 ALOR GAJAH, MELAKA.PENGETUA
TUAN HJ. ZULKAPLI BIN OTHMANGURU PENOLONG KANAN 1
PN. HJH. ROHAYA BINTI OTHMANGURU KANAN MATA PELAJARAN TEKNIK & VOKASIONAL
EN. MAZLAN BIN HASHIMKETUA PANITIA
EN. AMAR HEZRI BIN MD ZIN_____________________________________________________________________________


PELAN TAKTIKAL
PERANCANGAN PANITIA MPV – MENSERVIS MOTOSIKAL


Bil
Program/
Projek
Tanggungjawab
Tempoh/
Hari
Output
KPI
Sasaran
Pelan Kontigensi
1.
Tuju Cemerlang SPM
Ketua Panitia, Guru Pentaksir
2 hari
(Mei / Ogos)
Pencapaian Pelajar Dalam SPM Meningkat
% Pelajar Lulus


% Pelajar Dapat A
100%75 %
1. Teknik Menjawab Soalan SPM
20 hari
(Ogos – Sept)
2. Kelas Pengayaan, Pengukuhan, Pemulihan
10 hari
(Oktober)
3. Kelas Intensif Latih Tubi / ICC
2.
Peningkatan Profesionalisme Guru & Lawatan ke Sekolah Cemerlang
Ketua Panitia, Guru Pentaksir
2 minggu
(April / Mei)
Pengetahuan Guru Meningkat
Bilangan kursus / latihan
2 kali setahun
1.Penyediaan ABM, Video Amali

 
Pelan Operasi 1

Nama Program  :  Tuju Cemerlang SPM – Teknik Menjawab Soalan SPM
Matlamat           :  Meningkatkan keputusan akademik yang lebih cemerlang
Objektif              :  Murid dapat menjawab soalan format SPM dengan teknik dan kaedah yang betul
Tempoh            :   Cuti Penggal 1 dan Pertengahan Penggal 2
Sasaran            :  Murid Tingkatan 5 MPV
Kos                  :  RM 100

Bil
Tugas Kerja
Tanggungjawab
KPI
Sasaran
Status / Pelan Kontigensi
1
Mesyuarat J/Kuasa
-  Bentang Kertas Kerja
-       Lantikan AJK
-       Tetapkan Tarikh
-       Anggaran Kos
-       Agihan Tugas

Ketua Panitia
Bilangan Mesyuarat
1 kali
Agihan kertas kerja kepada J/Kuasa yang dilantik
2
Taklimat Kepada Pelajar
Ketua Panitia
Bilangan Murid
22 murid


3
Mempromosikan program
Ketua Panitia


Agihan jadual masa dan tempat
4
Penyediaan Bahan
Ketua Panitia


Menyenaraikan keperluan penceramah
5
Penyediaan Tempat
Guru Pentaksir
6
Pelaksanaan Program
Ketua Panitia, Guru Pentaksir
Bilangan Kehadiran
100% murid hadir

7
Penilaian Pencapaian.
Post Moterm
Ketua Panitia


Menyediakan dokumentasi dan Analisis SWOT


Pelan Operasi 2

Nama Program  :  Tuju Cemerlang SPM – Kelas Pengayaan, Pengukuhan dan Pemulihan
Matlamat         :  Meningkatkan kecekapan murid dalam kemahiran menjawab soalan mengikut modul pentaksiran.
Objektif             :  Murid dapat menguasai teori dan amali dalam pembelajaran.
Tempoh            :  Ogos – September
Sasaran            :  Murid Tingkatan 5 MPV
Kos                  :  RM 100

Bil
Tugas Kerja
Tanggungjawab
KPI
Sasaran
Status / Pelan Kontigensi
1
Mesyuarat J/Kuasa
-       Bentang Kertas Kerja
-       Lantikan AJK
-       Tetapkan Tarikh
-       Anggaran Kos
-       Agihan Tugas
Ketua Panitia
Bilangan Mesyuarat
1 kali
Agihan kertas kerja kepada J/Kuasa yang dilantik
2
Taklimat Kepada Pelajar
Ketua Panitia
Bilangan Murid
22 murid


3
Mempromosikan program
Ketua Panitia


Agihan jadual masa dan tempat
4
Penyediaan Bahan
Ketua Panitia


Menyediakan pelbagai bentuk soalan mengikut kumpulan murid
5
Penyediaan Tempat
Guru Pentaksir

Bengkel / Kelas


6
Pelaksanaan Program
Ketua Panitia, Guru Pentaksir
Bilangan Kehadiran
100% murid hadir

7
Penilaian Pencapaian.
Post Moterm
Ketua Panitia
% Kumpulan Cemerlang

% Kumpulan Lulus

% Kumpulan Harapan
100% capai

100% capai

100% capai
Menyediakan dokumentasi dan Analisis SWOTPelan Operasi 3

Nama Program  :  Tuju Cemerlang SPM – Kelas Intensif Latih Tubi
Matlamat           :  Meningkatkan kecekapan murid dan keputusan akademik yang lebih cemerlang.
Objektif             :  Murid dapat menguasai kemahiran menjawab soalan format SPM.
Tempoh            :  Oktobe
Sasaran            :  Murid Tingkatan 5 MPV
Kos                  :  RM 100

Bil
Tugas Kerja
Tanggungjawab
KPI
Sasaran
Status / Pelan Kontigensi
1
Mesyuarat J/Kuasa
-       Bentang Kertas Kerja
-       Lantikan AJK
-       Tetapkan Tarikh
-       Anggaran Kos
-       Agihan Tugas

Ketua Panitia
Bilangan Mesyuarat
1 kali
Agihan kertas kerja kepada J/Kuasa yang dilantik
2
Taklimat Kepada Pelajar
Ketua Panitia
Bilangan Murid
22 murid


3
Mempromosikan program
Ketua Panitia


Agihan jadual masa dan tempat
4
Penyediaan Bahan
Ketua Panitia


Menyediakan soalan mengikut format SPM
5
Penyediaan Tempat
Guru Pentaksir
6
Pelaksanaan Program
Ketua Panitia, Guru Pentaksir
Bilangan Kehadiran
100% murid hadir

7
Penilaian Pencapaian.
Post Moterm
Ketua Panitia


Menyediakan dokumentasi dan Analisis SWOT
Pelan Operasi 4

Nama Program  :  Peningkatan Profesionalisme Guru & Lawatan ke Sekolah Cemerlang – Penyediaan Alat Bantu Mengajar Panitia
Matlamat           :  Meningkatkan kecekapan guru dalam kemahiran menyediakan ABM Panitia
Objektif             :  Mencipta dan menghasilkan ABM yang berkualiti dan berkesan digunakan dalam P&P
Tempoh            :  April – Me
Sasaran            :  Guru MPV
Kos                  :  RM 500

Bil
Tugas Kerja
Tanggungjawab
KPI
Sasaran
Status / Pelan Kontigensi
1
Mesyuarat J/Kuasa
-       Bentang Kertas Kerja
-       Lantikan AJK
-       Tetapkan Tarikh
-       Anggaran Kos
-       Agihan Tugas

Ketua Panitia
Bilangan Mesyuarat
1 kali
Agihan kertas kerja kepada J/Kuasa yang dilantik
2
Taklimat Kepada Guru
Ketua Panitia
Bilangan Guru
Guru MPV


3
Mempromosikan program
Ketua Panitia


Agihan jadual masa dan tempat
4
Penyediaan Bahan
Ketua Panitia


Menyenaraikan keperluan menyediakan ABM
5
Penyediaan Tempat
Guru Pentaksir
6
Pelaksanaan Program
Ketua Panitia, Guru Pentaksir
Bilangan Kehadiran
100% hadir

7
Penilaian Pencapaian.
Post Moterm
Ketua Panitia


Menyediakan dokumentasi dan Analisis SWOT

 

SENARAI TUGAS
JAWATANKUASA PENYELARASAN 
PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH
Jawatankuasa
Petugas
Tugas-Tugas
Pemantau Dalaman
 • Pengetua
 • Penolong Kanan
 • Guru Cemerlang (Tek & Vok)
 •  Ketua Bidang/Ketua Panitia (Tek & Vok)

 1. Memastikan segala aktiviti pentaksiran dipatuhi.
 2. Memastikan segala aktiviti dijalankan mengikut jadual perancangan pentaksiran yang ditetapkan.
 3. Mengesahkan aktiviti pentaksiran  dengan menggunakan borang pengesahan aktiviti pentaksiran.
 4. Menyimpan satu salinan borang pengesahan aktiviti pentaksiran.
 5. Mengesahkan kehadiran penyelaras dengan menggunakan borang pengesahan kehadiran penyelaras.
 6. Mengambil tindakan susulan terhadap laporan daripada pemantau luaran dan penyelaras luaran (jika ada)
Penyelaras Dalaman
·         Dilantik Oleh Pengetua
·         Ketua Bidang Teknik & Vokasional
·         Panitia MPV

1.       Menghadiri mesyuarat penyelaras di peringkat negeri/kawasan bersama-sama pentaksiran sekolah.
2.       Membuat pengesahan keputusan penskoran calon.
Pentaksir Sekolah
·         Dilantik Oleh pengetua sekolah
·         Guru Terlatih
·         Guru opsyen M/Pelajaran berkaitan yang mengajar T4 atau T5.
·         Guru terlatih/bukan opsyen yang berpengalaman mengajar M/pelajaran berkaitan.
·         Guru yang dilantik oleh JK Pentaksiran Kes Khas
 1. Menghadiri mesyuarat penyelaras peringkat kawasan dan sekolah.
 2. Merancang kerja pentaksiran pentaksiran kompetensi (MPV).
 3. Bertanggungjawab memberi taklimat dan penerangan kepada calon.
 4. Membimbing dan membantu calon meningkatkan prestasi.
 5. Mentaksir calon
 6. Mengisi borang-borang penskoran individu dan lain-lain yang berkaitan.
 7. Menyediakan laporan Pentaksiran Kompetensi (MPV) dan menyerahkan kepada KPKw.
 8. Memastikan borang penskoran individu yang berpindah sekolah dihantar ke sekolah baru.
  


JADUAL PEMETAAN
KANDUNGAN SUKATAN PELAJARAN
MENSERVIS MOTOSIKAL (7107)
BIDANG / UNIT / TAJUK PEMBELAJARAN
TING 4
(minggu)
TING 5
(minggu)
MODUL
PENTAKSIRAN
1
Pengurusan Tempat Kerja
4 minggu


1.1
Organisasi Bengkel
2 minggu


a. Peraturan dan langkah keselamatan
/


b. Rawatan kecemasan
/


c. Mencegah kebakaran
/


d. Etika dan budaya kerja
/


e. Peraturan dan undang-undang kerja
/


f. Pemeliharaan alam sekitar dalam industri pemotoran
/


1.2
Peralatan, Penggunaan dan Penyenggaraan
2 minggu


a. Servis manual dan katalog
/


b. Penyenggaraan
/


c. Rekod stok
/


2.
Kemahiran Asas Menservis Motosikal
4 minggu
4 minggu

2.1
Pengenalan Motosikal
1 minggu


a. Bahagian motosikal
/


b. Komponen enjin
/


2.2
Prinsip enjin
1 minggu


a. Asas kendalian enjin 4 lejang
/


b. Asas kendalian enjin 2 lejang
/


2.3
Menggegas
2 minggu

MODUL 01
a. Mengukur dan menanda
/

/
b. Memotong
/

/
c. Membenang
/

/
2.4
Mengimpal dan mengecat

4 minggu
MODUL 01
a. Keselamatan

/
/
b. Mengimpal

/
/
c. Mengecat

/
/
3.
Kemahiran Menservis Enjin Motosikal
10 minggu
10 minggu

3.1
Servis sistem enjin satu silindera. Menservis enjin satu silindr 4 lejang

5 minggu
MODUL 02
b. Menservis enjin satu silinder 2 lejang

3 minggu
MODUL 03
c. Sistem pencucuhan

1 minggu
MODUL 04
d. Sistem bahan api
2 minggu

MODUL 05
e. Sistem pelinciran
2 minggu

MODUL 06
f. Sistem penyejukan
2 minggu

MODUL 07
g. Sistem penghidup
2 minggu

MODUL 08
h. Sistem klac
2 minggu

MODUL 09
i.  Sistem gear

1 minggu

4.
Kemahiran Menservis dan Menyenggara Motosikal
12 minggu
10 minggu

4.1
Menservis roda dan tayar
2 minggu

MODUL 10
4.2
Pacuan akhir
2 minggu

MODUL 11
a. Rantai dan gegancu
/

/
b. Tali Sawat
/

/
4.3Menservis Brek
3 minggu

MODUL 10
a. Gelendung (drum)
/

/
b. Cakera (disk)
/

/

4.4
Menservis sistem gantungan (suspension)
3 minggu

MODUL 12
a. Suspensi hadapan
/

/
b. Penyerap hentak (absorber)
/

/
c. Lengan buai (swing arm)
/

/
4.5
Menservis sistem stereng
2 minggu

MODUL 12
4.6
Menservis sistem elektrik

4 minggu
MODUL 13
a. Bateri

/
/
b. Sistem cas

/
/
c. Sistem lampu

/
/
d. Sistem hon

/
/
e. Sistem penunjuk

/

4.7
Casis (chasis)

1 minggu

4.8
Penyenggaraan berkala

5 minggu

5.
Keusahawanan
4 minggu
6 minggu
MODUL 14
5.1
Kemahiran berkomunikasi
/


5.2
Kemahiran membuat keputusan
/


5.3
Pengiraan kos
/

/
5.4
Rancangan Perniagaan

/
/
5.5
Agensi yang membantu usahawan

/

5.6
Pemasaran

/
/
5.7
Peluang kerjaya di industri motosikal

/JUMLAH
34 MINGGU
30 MINGGU
14
MODULRANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN 
MATA PELAJARAN VOKASIONAL MENSERVIS MOTOSIKAL 
TINGKATAN 4

MINGGU
TAJUK / MODUL
OBJEKTIF / KEMAHIRAN
HASIL YANG DIHASRATKAN
1
Pengurusan Tempat Kerja
 1. Mengamalkan langkah keselamatan.
 2. Menyatakan pelbagai punca kebakaran
 3. Menyatakan kaedah mencegah dan memadam kebakaran.
 4. Mengamalkan etika dan budaya kerja berkualiti
 5. Menyatakan kesan mengabaikan peraturan kerja.
 • Murid dapat mengamalkan aktiviti 4M iaitu membersih, menyusun atur, menilai dan mendisiplin.
 • Murid dapat mengamalkan langkah-langkah keselamatan di bengkel
 • Murid dapat mengetahui kaedah mencegah kebakaran dan mengenalpasti pelbagai punca kebakaran.
 • Murid dapat mengamalkan etika dan budaya kerja yang baik.
2
Pengurusan Tempat Kerja
 1. Mentafsir manual servis
 2. Mengenalpasti dan menggunkan alatan mengukur, menanda, menguji dan memotong.
 3. Membersih dan menyenggara peralatan yang digunakan.
 4. Menyusun semula segala peralatan yang telah digunakan.
·         Murid dapat mentafsir manual servis dan membincangkan topik yang berkaitan.
·         Murid dapat memahami cara mengambil bacaan pada beberapa alat ukuran jitu.
·         Murid dapat mempelajari cara menggunakan alatan tangan yang sering digunakan.
·         Murid dapat melakukan kerja penyenggaraan alatan dan mesin.
3
Kemahiran Asas Menservis Motosikal
 1. Mengenalpasti komponen enjin 2 lejang dan 4 lejang.
 2. Mengenalpasti prinsip asas kendalian enjin 4 lejang dan 2 lejang.
 3. Membezakan prinsip asas kendalian motosikal 4 lejang dengan 2 lejang
·         Murid dapat mengenalpasti dan membezakan antara motosikal 4 lejang dengan 2 lejang.
·         Murid dapat mengenalpasti kendalian asas enjin 4 lejang dengan 2 lejang.
4
Menggegas
 1. Kemahiran mengukur dan menanda secra tepat menggunakan alatan tangan.

·         Murid dapat mengetahui kaedah mengukur dan menanda.
5
Menggegas
 1. Kemahiran memotong dan memahat mengikut keperluan.
 2. Mengikir tara, lurus dan melintang.

·         Murid dapat mengetahui kaedah memotong, memahat, menggerudi, mengikir dan mencanai.
6
Menggegas
 1. Kemahiran membenang luar dan dalam

·         Murid dapat mengetahui kaedah membenang luar dan dalam.
7
Mengimpal
 1. Mengenalpasti proses mengimpal
 2. Kemahiran mengimpal arka

·         Murid dapat mengetahui peraturan bengkel sewaktu mengimpal.
·         Murid dapat penekanan dari aspek mematuhi peraturan bengkel semasa mengimpal.
8
Mengimpal
 1. Kemahiran mengimpal arka

·         Murid dapat melakukan kerja mengimpal arka.
9.
Menservis Sistem Pacuan Akhir
 1. Mengenalpasti jenis rantai, gegancu, galas dan saiz.
 2. Kemahiran membuka, memeriksa dan memasang sistem pacuan akhir.
·         Murid dapat membuka dan memasang sistem pacuan akhir rantai.
10
UJIAN FORMATIF 1

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1
11
Menservis Sistem Pacuan Akhir
 1. Kemahiran membuka, memeriksa dan memasang sistem pacuan akhir.

·         Murid dapat membuka dan memasang sistem pacuan akhir rantai.
12
Menservis Sistem Pacuan Akhir
 1. Mengenalpasti kebolehgunaan tali sawat.
 2. Kemahiran membuka dan memasang tali sawat.
·         Murid dapat membuka dan memasang sistem pacua akhir tali sawat
13
Menservis Roda dan Tayar
 1. Mengenalpasti jenis, binaan dan kehausan tayar.
 2. Mengenalpasti bahagian roda dan kegunaan rim
 3. Kemahiran menanggalkan tayar, menukar tiub dan memasang tayar.
·         Membuka tayar daripada roda, mengeluarkan tiub dan memasang tiub mengikut spesifikasi pengeluar.
·         Mengenalpasti bahagian rim, jejari dan getah penyerap kejutan.
14
Menservis Roda dan Tayar
 1. Kemahiran menanggalkan tayar, menukar tiub dan memasang tayar.

·         Membuka tayar daripada roda, mengeluarkan tiub dan memasang tiub mengikut spesifikasi pengeluar.
·         Mengenalpasti bahagian rim, jejari dan getah penyerap kejutan.
15
Menservis Roda dan Tayar
1.     Kemahiran menanggalkan tayar, menukar tiub dan memasang tayar.

·         Membuka tayar daripada roda, mengeluarkan tiub dan memasang tiub mengikut spesifikasi pengeluar.
·         Mengenalpasti bahagian rim, jejari dan getah penyerap kejutan.
16
Menservis Sistem Brek
 1. Mengenalpasti kebolehgunaan sistem brek gelendung.
 2. Kemhiran menservis brek gelendung.
 • Murid dapat membuka, memeriksa, memasang dan melaras brek gelendung belakang dan hadapan.
17
Menservis Sistem Brek
 1. Mengenalpasti kebolehgunaan komponen brek cakera.
 2. Kemahiran menservis brek cakera.
 • Murid dapat membuka, menukar dan memasang pad brek
18
PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN TINGKATAN 4
19
Menservis Sistem Brek
 1. Kemahiran menservis brek cakera.

 • Murid dapat melakukan kerja menjujuh brek cakera.
20
Menservis Sistem Gantungan Hadapan
 1. Mengenalpasti bahagian utama sistem gantungan hadapan.
 2. Mengenalpasti kebolehgunaan sistem gantungan hadapan
 3. Kemahiran menservis sistem gantungan hadapan.
 • Murid dapat menerangkan bahagian utama sistem gantungan hadapan
 • Murid dapat menerangkan dua jenis sistem gantungan hadapan jenis teleskopik dan bottom link.

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL
21
Menservis Sistem Gantungan Hadapan
 1. Kemahiran menservis sistem gantungan hadapan.

 • Murid dapat melakukan kerja memeriksa, membuka dan memasang sistem gantungan hadapan.
 • Mengenalpasti gred dan menukar minyak fork.
22
Menservis Sistem Gantungan Belakang & Stereng
 1. Mengealpasti bahagian utama penyerap hentak dan lengan buai.
 2. Menerangkan fungsi penyerap hentak dan lengan buai.
 3. Mengenalpasti bahagian utama dan kebolehgunaan sistem stereng.
 4. Kemahiran menservis sistem gantungan belakang dan sistem stereng.
 • Murid dapat menerangkan bahagian utama dan fungsi penyerap hentak, lengan buai dan stereng.
 • Melakukan kerja membuka, memeriksa dan memasang penyerap hentak dan lengan buai.
 • Melakukan kerja membuka dan melaras stereng mengikut spesifikasi.
23
Menservis Ssitem Penyejukan Udara
 1. Mengenalpasti komponen dan kendalian sistem penyejukan udara
 2. Kemahiran merombak, memeriksa dan memasang sistem penyejukan udara.
 • Murid dapat mengenalpasti jenis sistem penyejukan, komponen dan kendalian sistem penyejukan.
 • Melakukan kerja membuka, membersih, memeriksa komponen penyejukan udara jenis udara paksa.
24
Menservis Sistem Penyejukan Cecair
 1. Mengenalpasti komponen dan kendalian sistem penyejukan
 2. Kemahiran merombak, memeriksa dan memasang sistem penyejukan cecair.
 • Melakukan kerja membuka, membersih, memeriksa, memasang dan menguji komponen sistem penyejukan cecair radiator.
25
UJIAN FORMATIF 2
26
Menservis Sistem Penyejukan Cecair
 1. Kemahiran merombak, memeriksa dan memasang sistem penyejukan cecair

 • Melakukan kerja membuka, membersih, memeriksa, memasang dan menguji komponen sistem penyejukan cecair radiator.
27
Menservis Sistem Pencucuhan CDI
 1. Mengenalpasti jenis sistem pencucuhan.
 2. Mengenalpasti semua komponen dalam sistem pencucuhan.
 • Murid dapat mengenalpasti jenis dan komponen sistem pencucuhan bateri, magneto, transistor dan CDI
28
Menservis Sistem Pencucuhan CDI
 1. Kemahiran merombak, memeriksa, menguji dan memasang sistem pencucuhan CDI

 • Melakukan kerja merombak, memeriksa, menguji dan memasang sistem pencucuhan CDI
29
Keusahawanan
 1. Menyatakan maksud komunikasi.
 2. Mengamalkan komunikasi yang jelas, tepat dan bertatasusila semasa berurusan dengan pelanggan.
 3. Mempraktikkan langkah membuat keputusan dalam perniagaan.
 • Menjalankan simulasi, main peranan dan menonton video cara berkomunikasi.
 • Menjalinkan perhubungan antara rakan untuk melaksanakan projek usahasama.
 • Membuat keputusan semasa mengenalpasti masalah, mencari alternatif, memilih penyelesaian yang baik, bertindak dan menilai semula.
30
Keusahawanan
 1. Mengenalpasti tujuan menyediakan racangan perniagaan.
 2. Menyediakan rancangan perniagaan yang mudah.
 • Menyatakan tujuan menyediakan rancangan perniagaan.
 • Membuat portfolio rancangan perniagaan mudah.
31
Keusahawanan
 1. Mengenalpasti agensi yang terlibat dalam membantu usahawan.
 2. Menyediakan rancangan perniagaan yang mudah.

 • Menyatakan jenis perkhidmatan dan agensi yang terlibat membantu usahawan.
32
Keusahawanan
 1. Mengenalpasti unsur pemasaran dan cara mempromosi produk yang ditawarkan.
 2. Menyediakan rancangan perniagaan yang mudah.

 • Menyatakan unsur pemasaran seperti produk, harga, promosi dan tempat.
 • Menyatakan cara mempromosi produk yang ditawarkan.
 • Menghasilkan iklan untuk mempromosi produk yang ditawarkan.

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2
33
Keusahawanan
 1. Menyediakan rancangan kewangan perniagaan.
 2. Merekod stok perniagaan.
 3. Menyediakan rancangan perniagaan yang mudah.
 • Menentukan harga atau kos perkhidmatan perniagaan
 • Merekod pada borang pesanan, invois, daftar harta modal, inventori dan stok habis guna.
34
Penyenggaraan Berkala
 1. Mengenalpasti jenis penyenggaraan berkala yang dilakukan.
 2. Melakukan penyenggaraan berkala.
 • Dapat mentafsir jadual penyenggaraan berkala dan melakukan peyenggaraan berkala pada motosikal.
35
Casis
 1. Memeriksa dan mengenalpasti kerosakan casis.

 • Melakukan kerja memeriksa, mengenalpasti kerosakan dan mengganti casisi
36
Pengiraan Kos
 1. Mengenalpasti harga seunit bagi setiap komponen.
 2. Menentukan kos perkhidmatan menservis.
 3. Mengira kos perkhidmatan menservis dan menyenggara.
 • Membuat pengiraan kos semasa menservis dengan menggunakan komponen alat ganti yang berkualiti dan mengikut spesifikasi.
 • Menentukan harga atau kos perkhidmatan menservis dan menyenggara motosikal.
 • Mengira kos perkhidmatan dan keuntungan bersih.
37
PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN TINGKATAN 4
38
PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN TINGKATAN 4
39
Perbincangan Skema Jawapan
40
Pengukuhan Teknik
Mengesan Kerosakan
 1. Mengenalpasti punca  dan kaedah mengesan kerosakan pada sistem pacuan akhir, tayar, roda dan sistem brek.

 • Dapat mengesan kerosakan komponen secara visual.
 • Dapat menggunakan alat uji untuk mengesan kerosakan komponen.
41
Pengukuhan Teknik
Mengesan Kerosakan
 1. Mengenalpasti punca dan kaedah mengesan kerosakan pada sistem gantungan dan stereng, pencucuhan CDI dan sistem penyejukan.
 • Dapat mengesan kerosakan komponen secara visual.
 • Dapat menggunakan alat uji untuk mengesan kerosakan komponen.
42
Teknik Kreativiti Dalam
Rekabentuk
 1. Merekabentuk dan memodifikasi komponen dalam motosikal.

 • Menghuraikan ciri-ciri rekabentuk, kelebihan dan kreativiti rekabentuk.

 RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN
MATA PELAJARAN VOKASIONAL MENSERVIS MOTOSIKAL 
TINGKATAN 5

MINGGU
TAJUK / MODUL
OBJEKTIF / KEMAHIRAN
HASIL YANG DIHASRATKAN
1
Menservis Sistem Elektrik
 1. Mengenalpasti kebolehgunaan dan binaan bateri.
 2. Mengenalpasti simbol dan komponen sistem elektrik motosikal.
 3. Menguji dan mengecas bateri.
 • Menerangkan fungsi dan binaan bateri.
 • Menerangkan beberapa simbol lazim dalam pendawaian elektrik.
 • Menguji ketumpatan bandingan elektrolit dan mengecas bateri.
2
Menservis Sistem Elektrik
 1. Mengenalpasti litar dan komponen sistem cas.
 2. Memeriksa litar sistem cas.
 3. Mengenalpasti kerosakan dan menukar komponen sistem cas.
 • Menerangkan litar sistem cas dan komponen utama.
 • Melakukan kerja memeriksa menguji dan menukar komponen sistem cas.
3
Menservis Sistem Elektrik
 1. Mengenalpasti jenis lampu pada motosikal.
 2. Mengenalpasti komponen, simbol dan litar dalam sistem lampu.
 3. Melitar sistem lampu pada papan panel.
 4. Melitar dan mengesan kerosakan sistem lampu motosikal.
·            Menerangkan litar sistem lampu dan simbol.
·            Menerangkan jenis-jenis sistem lampu.
·            Menggunakan meter pelbagai untuk mengesan kerosakan.
·            Melakukan kerja melitar dan mengesan kerosakan sistem lampu.
4
Menservis Sistem Elektrik
 1. Mengenalpasti litar hon motosikal
 2. Melitar hon motosikal.
 3. Mengenalpasti komponen penunjuk.
 4. Memeriksa kerosakan komponen sistem penunjuk.
·         Menerangkan litar hon motosikal dengan geganti dan tanpa geganti.
·         Melakukan kerja melitar hon.
·         Menerangkan komponen utama sistem penunjuk.
5
Menservis Sistem Bahan Api
 1. Mengenalpasti komponen dan kendalian sistem bahan api.
 2. Merombak komponen sistem bahan api.
 3. Membersih dan memeriksa komponen.
·         Menerangkan fungsi dan kendalian komponen sistem bahan api.
·         Melakukan kerja merombak, membersih dan memeriksa komponen sistem bahan api.
6
Menservis Sistem Bahan Api
 1. Melaras kaburetor
 2. Memasang semula sistem bahan api dan menguji
·         Melaras karburetor
·         Memasang semula komponen dan menguji sistem bahan api.
7
Menservis Sistem Pelinciran
 1. Mengenalpasti komponen dan kendalian sistem pelinciran
 2. Mengenalpasti gred minyak pelincir.
 3. Menukar minyak pelincir dan penapis
·         Menerangkan fungsi sistem pelinciran.
·         Melakukan kerja menukar minyak pelincir, penapis pelincir dan mengenalpasti gred minyak.
8
Menservis Sistem Klac
 1. Mengenalpasti jenis, fungsi dan sistem klac.
 2. Mengenalpasti pepasangan klac
 3. Mengenalpasti kendalian klac dan gerak bebas klac
·         Mengenalpasti klac jenis manual dan automatik.
·         Menerangkan jenis, fungsi dan sistem klac.
·         Menerangkan kendalian komponen utama sistem klac.
9
Menservis Sistem Klac
 1. Merombak dan memeriksa sistem klac automatik dan manual.
·        Melakukan kerja merombak, memasang dan menguji sistem klac automatik dan manual.
10
UJIAN FORMATIF 1

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1
11
Menservis Sistem Pelinciran
 1. Memeriksa kebolehgunaan pam pelincir 4 lejang dan 2 lejang.
 2. Menyukat paras minyak pelincir.
·         Melakukan kerja memeriksa kebolehgunaan pam pelincir.
12
Menservis Sistem Klac
 1. Memasang dan menguji sistem klac manual dan automatik.
 2. Melaras gerak bebas klac.

·         Melakukan kerja merombak, memasang, menguji dan melaras sistem klac automatik.
13
Menservis Sistem Penghidup
 1. Mengenalpasti jenis dan fungsi sistem penghidup.
 2. Mengenalpasti komponen dan kendalian sistem penghidup.
 3. Merombak dan memeriksa motor penghidup.
·       Mengenalpasti sistem penghidup jenis elektrik dan jenis tendang.
·       Menerangkan fungsi komponen sistem penghidup.
14
Menservis Sistem Penghidup
 1. Merombak dan memeriksa motor penghidup.
 2. Memasang semula dan menguji motor penghidup.

·         Melakukan kerja merombak, memeriksa, memasang dan menguji motor penghidup.
15
Menservis Enjin Empat Lejang
 1. Merombak bahagian atas enjin satu silinder.
 2. Membersihkan komponen.
 • Melakukan kerja membuka bahagian atas enjin.
 • Melakukan aktiviti nyah karbon dan membersih omboh, silinder dan galas.

16
Menservis Enjin Empat Lejang
 1. Menguji kebolehgunaan dan had servis komponen.

 • Menguji kebolehgunaan enjin seperti injap, pepasangan omboh, pegas dan silinder.
17
Menservis Enjin Empat Lejang
 1. Mempelas injap (grind valve)
 • Melakukan kerja mempelas injap menggunakan sebatian mempelas.
18
PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN TINGKATAN 5
19
Menservis Enjin Empat Lejang
 1. Memasang semula komponen mengikut spesifikasi yang ditetapkan.
 • Melakukan kerja memasang komponen dan melaras pemasaan enjin.
20
Menservis Enjin Empat Lejang
 1. Memasang semula komponen mengikut spesifikasi yang ditetapkan.
 • Melakukan kerja memasang komponen dan melaras pemasaan enjin.

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL
21
Menservis Enjin Dua Lejang
 1. Membuka komponen bahagian atas enjin satu silinder.
 2. Membersihkan komponen.
 • Melakukan kerja membuka komponen dan membersih (nyah karbon)
22
Menservis Enjin Dua Lejang
 1. Menguji kebolehgunaan dan had servis komponen.
 • Menguji kebolehgunaan enjin seperti omboh, silinder dan kepala silinder.
23
Menservis Enjin Dua Lejang
 1. Memasang semula semua komponen mengikut spesifikasi yang ditetapkan.
 • Melakukan kerja memasang komponen mengikut tertib susunan.
24
Menservis Enjin Dua Lejang
 1. Memasang semula semua komponen mengikut spesifikasi yang ditetapkan.
 • Melakukan kerja memasang komponen mengikut tertib susunan.
25
UJIAN FORMATIF 2
26
Penyenggaraan
 1. Mengenalpasti jenis penyenggaraan berkala yang dilakukan.
 2. Melakukan penyenggaraan berkala.
 • Dapat mentafsir jadual penyenggaraan berkala dan melakukan peyenggaraan berkala pada motosikal.
27
Pengiraan Kos
 1. Mengenalpasti harga seunit bagi setiap komponen.
 2. Menentukan kos perkhidmatan menservis.
 3. Mengira kos perkhidmatan menservis dan menyenggara.
 • Membuat pengiraan kos semasa menservis dengan menggunakan komponen alat ganti yang berkualiti dan mengikut spesifikasi.
 • Menentukan harga atau kos perkhidmatan menservis dan menyenggara motosikal.
 • Mengira kos perkhidmatan dan keuntungan bersih.
28
Mengesan Kerosakan
 1. Mengenalpasti punca  dan kaedah mengesan kerosakan pada sistem elektrik, sistem penghidup dan bahan api.
 • Dapat mengesan kerosakan komponen secara visual.
 • Dapat menggunakan alat uji untuk mengesan kerosakan komponen.
29
Mengesan Kerosakan
 1. Mengenalpasti punca dan kaedah mengesan kerosakan pada sistem klac, sistem pelinciran dan mampatan enjin.
 • Dapat mengesan kerosakan komponen secara visual.
 • Dapat menggunakan alat uji untuk mengesan kerosakan komponen.

30
Mengesan Kerosakan
 1. Mengenalpasti punca dan kaedah mengesan kerosakan pada sistem gantungan dan stereng, pencucuhan CDI dan sistem penyejukan.
 • Dapat mengesan kerosakan komponen secara visual.
 • Dapat menggunakan alat uji untuk mengesan kerosakan komponen.
31
Mengesan Kerosakan
 1. Mengenalpasti punca dan kaedah mengesan kerosakan pada sistem gantungan dan stereng, pencucuhan CDI dan sistem penyejukan.
 • Dapat mengesan kerosakan komponen secara visual.
 • Dapat menggunakan alat uji untuk mengesan kerosakan komponen.
32
ICC – Intensive Care Coaching
 1. Menjawab item Bahagian A
 • Menjawab item mengikut format dan teknik yang betul.

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2
33
PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM
34
ICC – Intensive Care Coaching
 1. Menjawab item Bahagian B
 • Menjawab item mengikut format dan teknik yang betul.
35
ICC – Intensive Care Coaching
 1. Menjawab item Bahagian C
 • Menjawab item mengikut format dan teknik yang betul.
36
Rancangan Perniagaan
 1. Mengenalpasti unsur pemasaran dan cara mempromosi produk yang ditawarkan.
 2. Menyediakan rancangan perniagaan yang mudah.

 • Menyatakan unsur pemasaran seperti produk, harga, promosi dan tempat.
 • Menyatakan cara mempromosi produk yang ditawarkan.
 • Menghasilkan iklan untuk mempromosi produk yang ditawarkan.
37
Rancangan Perniagaan
 1. Mengenalpasti unsur pemasaran dan cara mempromosi produk yang ditawarkan.
 2. Menyediakan rancangan perniagaan yang mudah.

 • Menyatakan unsur pemasaran seperti produk, harga, promosi dan tempat.
 • Menyatakan cara mempromosi produk yang ditawarkan.
 • Menghasilkan iklan untuk mempromosi produk yang ditawarkan.
38
Rekabentuk
 1. Merekabentuk dan memodifikasi komponen dalam motosikal.

 • Menghuraikan ciri-ciri rekabentuk, kelebihan dan kreativiti rekabentuk.
39
Rekabentuk
 1. Merekabentuk dan memodifikasi komponen dalam motosikal.

 • Menghuraikan ciri-ciri rekabentuk, kelebihan dan kreativiti rekabentuk.
40
Rekabentuk
 1. Merekabentuk dan memodifikasi komponen dalam motosikal.

 • Menghuraikan ciri-ciri rekabentuk, kelebihan dan kreativiti rekabentuk.
41
PEPERIKSAAN SPM


JADUAL PELAKSANAAN PBS DI SEKOLAH 
SIJIL PELAJARAN MALAYSIA

TINGKATAN  : 4
Bil.

Aktiviti
Tempoh / tarikh dilaksanakan
Catatan
1.
M1
Menggegas / Mengimpal 
(KMMM: 01, 02, 03)
Januari – Mac* Tarikh dan tempoh pelaksanaan pentaksiran boleh berubah mengikut kesesuaian.

2.
M10
Menservis roda, tayar dan brek
(KMMM: 16, 17, 18)
Mac - April
3.
M11
Menservis sistem pacuan akhir
(KMMM: 19, 20)
April - Mei
4.
M12
Menservis sistem gantungan dan stereng
(KMMM: 21, 22, 23)
Jun
5.
M5
Menservis sistem bahan api
(KMMM: 09)
Julai - Ogos
6.
M8
Menservis sistem penghidup
(KMMM: 14)
Ogos - September
7.
M7
Menservis sistem penyejukan
(KMMM: 12, 13)
September – Oktober
8.
M14
Keusahawanan
(KMMM: 27, 28)
Oktober – Januari


TINGKATAN : 5
Bil.

Aktiviti
Tempoh / tarikh dilaksanakan
Catatan
1.
M4
Menservis sistem pencucuhan
(KMMM: 08)
Februari
* Tarikh dan tempoh pelaksanaan pentaksiran boleh berubah mengikut kesesuaian.
2.
M2
Menservis enjin satu silinder empat lejang
(KMMM: 04, 05, 06)
Februari - April
3.
M6/9
Menservis sistem pelinciran dan klac
(KMMM: 10, 11, 15)
April - Mei
4.
M3
Menservis enjin satu silinder dua lejang
(KMMM: 07)
Jun
5.
M13
Menservis sistem elektrik
(KMMM: 24, 25, 26)
Julai - OgosPERANCANGAN TOPIK UJIAN FORMATIF & PEPERIKSAAN PANITIA MENSERVIS MOTOSIKAL


TINGKATAN 4


UJIAN & PEPERIKSAAN
TOPIK / TAJUK
1
UJIAN FORMATIF 1
1.       Pengurusan Tempat Kerja
2.       Prinsip dan Kendalian Enjin
3.       Kemahiran Asas Menservis Motosikal
4.       Menggegas
5.       Mengimpal
2
UJIAN FORMATIF 2
1.       Amalan Keselamatan
2.       Pacuan Akhir Rantai
3.       Pacuan Akhir Tali Sawat
4.       Menservis Roda dan Tayar
3
PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN
1.       Amalan Keselamatan
2.       Penyenggaraan Alatan / Mesin
3.       Kemahiran Asas Menservis Motosikal
4.       Menggegas dan Mengimpal
5.       Menservis Pacuan Akhir
6.       Menservis Roda, Tayar dan Brek
4
PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN
1.       Menservis Sistem Penyejukan
2.       Menservis Sistem Pencucuhan CDI
3.       Keusahawanan
4.       Menservis Roda, Tayar dan Brek
5.       Pengiraan Kos
6.       Menservis Pacuan Akhir
7.       Menservis Sistem Gantungan & Stereng


TINGKATAN 5

UJIAN & PEPERIKSAAN
TOPIK / TAJUK
1
UJIAN FORMATIF 1
1.       Menservis Sistem Elektrik
2.       Menservis Sistem Bahan Api
3.       Menservis Pengiraan Kos
2
UJIAN FORMATIF 2
1.       Menservis Sistem Penghidup
2.       Menservis Sistem Pelinciran
3.       Menservis Sistem Klac
3
PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN
1.       Menservis Sistem Elektrik
2.       Menservis Sistem Bahan Api
3.       Menservis Sistem Penghidup
4.       Menservis Sistem Klac
5.       Menservis Enjin Empat Lejang
6.       Pengiraan Kos
7.       Mengesan Kerosakan
8.       Rekabentuk & Keusahawanan
4
PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM
   Semua topik / tajuk Tingkatan 4 dan 5
 


KEPUTUSAN SPM
MATA PELAJARAN VOKASIONAL 
MENSERVIS MOTOSIKAL
SASARAN / TARGET MENGIKUT KUMPULAN & 
GRED PENCAPAIAN SPM 2012

JADUAL SPESIFIKASI UJIAN
MATA PELAJARAN : MENSERVIS MOTOSIKALLAPORAN POST MORTEM SPM
MATA PELAJARAN : MENSERVIS MOTOSIKALKEKUATAN

1.  Peningkatan bilangan murid yang memperolehi A+ berbanding tahun sebelumnya. Ini menunjukkan murid menguasai teknik menjawab soalan dengan baik.  Murid dapat menyatakan fakta yang relevan dengan kehendak soalan, diikuti dengan huraian atau penerangan bagi setiap fakta. Murid mempunyai pengetahuan dan aplikasi yang tinggi dalam Menservis Motosikal.

2.  Keberkesanan strategi yang dilakukan seperti program ICC, kelas pengayaan & pengukuhan dan ulangan latih tubi soalan berformatkan SPM sebenar semasa di tingkatan 4  membantu murid memperolehi keputusan yang cemerlang.

3.  Kekerapan latihan dan strategi berpusatkan murid seperti pembentangan kumpulan membantu murid menguasai soalan aras kesukaran sederhana dan tinggi yang memerlukan murid mengeluarkan idea kreativiti semasa menjawab soalan SPM.

KELEMAHAN

1.  Masalah sikap segelintir murid yang kerap ponteng sekolah dan kurang memberi tumpuan dalam kelas teknik 
menjawab soalan serta program ICC.

2.  Jarak masa peperiksaan subjek teras dan elektif (MPV) yang panjang (19 hari) menyebabkan segelintir murid hilang fokus dan tidak membawa kelengkapan secukupnya semasa peperiksaan SPM seperti membawa kalkulator dan pensil warna.

3.  Segelintir murid kurang menguasai term / bahasa teknikal (kelemahan dalam menjawab soalan dalam bentuk huraian kreativiti – aras kesukaran tinggi).
 


STRATEGI PENINGKATAN SPM MENGIKUT KUMPULAN TARGET.

KUMPULAN
STRATEGI PENINGKATAN


CEMERLANG

- Mengadakan kelas pengayaan.
- Memberikan term / bahasa teknikal yang dapat digunakan semasa menjawab soalan.
- Memberikan teknik skor dalam menjawab soalan format SPM
- Memberikan soalan aras kesukaran yang tinggi dan sederhana.
- Mengadakan program perkongsian pentaksiran pintar (gabungan sekolah-sekolah MPV 
  Peringkat Negeri dan Zon Selatan)
-  Latih tubi ulangan soalan format SPM semasa ujian / latihan di tingkatan 4.


LULUS

- Mengadakan kelas pengukuhan dan memberikan teknik menjawab mengikut format SPM.
- Latihan ulangan / latih tubi dalam item yang berbentuk huraian.
- P&P berpusatkan murid untuk menghasilkan idea bagi menjawab soalan huraian kreativiti.
- Membuat rumusan bagi setiap modul yang dipelajari
- Memberikan term / bahasa teknikal yang mudah.

HARAPAN

-  Memastikan murid hadir menjawab soalan kertas 1 pada peperiksaan berpusat SPM


 Senarai Koleksi Bahan Bantu Mengajar
Bengkel Menservis Motosikal SMKDHTK

Bil
Jenis Bahan Bantu Mengajar
Kuantiti
1
Model Enjin - Prinsip Enjin Satu Silinder Empat Lejang
1
2
Model Enjin - Prinsip Enjin Satu Silinder Dua Lejang
1
3
Model Enjin Dua Lejang – Motosikal DINAMIK
1
4
Model Enjin Empat Lejang
2
5
Carta Gulung Prinsip Enjin Empat Lejang
1
6
Carta Gulung Komponen Enjin
3
7
Carta Gulung Keusahawanan
4
8
Papan Panel Komponen Enjin
10
9
Papan Panel Alatan Pengujian & Pengukuran
6
10
Papan Panel Alatan Kerja
2
11
Papan Pengiraan Kos
1
12
Papan Poster Penyenggaraan Motosikal
2
13
Papan Poster Ceraian Komponen
2
14
Papan Peraturan Keselamatan
4
15
Papan Rawatan Kecemasan
1
16
DVD – Video Pentaksiran
2
17
DVD – Evidens Proses Pentaksiran
4
18
DVD – Video Enjin (Download Internet)
1
19
CD – FAQ (Permasalahan Enjin)
1
20
CD – Manual Servive Motorcycle
1
21
CD – Model MODENAS
1
22
CD – Modul Keusahawanan
1
23
CD – Bank Soalan
1
24
CD – Seminar Keselamatan TNB
1
25
Folder – Modul Keselamatan
1
26
Folder – Modul MODENAS
1
27
Folder – Folio Lembaran Kerja Murid
1
28
Folder – Rancangan Perniagaan Keusahawanan
1
29
Folder – Kad Sistem & Komponen Enjin Papan
1
30
Pendawaian Elektrik Motosikal
1
31
Papan Tanda Keselamatan
10


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...